Bagaimana Cara Mengubah Unit Metrik Ke/Dari Imperial ?

Hornet menggunakan Rantau/ Wilayah yang telah ditetapkan pada alat peranti/pengangkat anda untuk menentukan unit ukuran yang diguna pakai. Untuk menukar unit ini, anda perlu menukar Rantau/Wilayah pada alat peranti/perangkat anda.

Android:

  • Buka Hornet dan pergi ke seksyen profil
  • Tekan butang “Sunting Profil / Edit Data Diri” bersebelahan dengan foto anda
  • Skrol ke bawah dan klik “Unit Ukuran”
  • Ubah kepada pilihan anda
iOS:
  • Pada layar utama, ketik Pengaturan/Aturan
  • Dalam paparan berikutnya, ketik Umum
  • Skrol ke bawah dan tekan “Bahasa & Wilayah/Rantau “
  • Pada layar berikutnya, sentuh “Wilayah/Rantau”
  • Pilih rantau/wilayah anda dari senarai yang disediakan. Kemudian tekan Selesai
  • Tekan pilihan yang pertama untuk mengesahkan pilihan anda

Back to all topics

Quantcast