Anda hanya boleh menghapuskan akaun/akun anda jika profil anda dihubungkan dengan alamat emel.

Jika profil anda tidak dihubungkan dengan alamat emel, anda boleh membuka akaun/akun dahulu atau hubungi kami di feedback@gethornet.com dan kami akan menghapuskanya untuk anda.

Penghapusan akaun/akun tidak boleh dipulihkan. Semua perincian/butiran profil anda, foto-foto, perbualan/obrolan, blok/halangan, akses foto-foto peribadi dan kesukaan/kegemaran akan di hapus. Hornet tidak boleh memperoleh kembali semua ini setelah di hapus.

Untuk menghapuskan akun / akaun anda sila ikut langkah-langkah ini:

  • Buka Hornet dan pergi ke seksyen profil
  • Pergi ke “Aturan / Pengaturan” (ikon roda geligi di bahagian atas sebelah kanan)
  • Ketik “Akaun/Akun”
  • Ketik ikon “…” di sudut atas sebelah kanan
  • Ketik “Padam Akaun / Hapus Akun”
  • Sahkan