ฉันจะสามารถส่งคำร้องเรียนรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือโพรไฟต์ที่หลอกลวงได้อย่างไร?

  • ไปที่โพรไฟต์ของผู้ใช้ที่ท่านต้องการจะร้องเรียน
  • ด้านใต้ของรูปภาพโพรไฟต์ของผู้ใช้นั้น กดเลือกสัญลักษณ์ “ตัวเลือกเพิ่ม” (จุดเลียงกันสามจุดจากบนลงล่าง)
  • กดเลือกตัวเลือก ร้องเรียน
  • แล้วจึงเลือกเหตุผลที่คุณต้องการจะเรียกร้อง

Back to all topics

Quantcast